LYHÖRDHET
SKAPAR
UTMÄRKTA
LANDNINGSBANOR


STIG IN
I
SVÄVNINGSMOMENTET


Jag verkar som fri konstnär och är bosatt i Stockholm. Jag arbetar i olika tekniker beroende på önskat uttryck och det sammanhang i vilket verket skall visas. Materialen kan vara teckning, måleri och fotografi men också glas, plast och betong.

Alltmer intresserar mig rumsliga installationer och en önskan att involvera besökaren i en stillsam men dynamisk upplevelse. Av både det yttre och det inre rummet. En viss lätthet, men också högtidlighet kan sägas vara återkommande toner i mina verk.