2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETENHÄR OCH NU
kol, 2004
50x65 cm